Nasz zespół

Zespół RHJ Environment

 

Nasza kadra dynamicznych i kreatywnych specjalistów, którzy nie boją się wyzwań i zawsze dążą do osiągnięcia zamierzonego celu.

Mgr inż. architekt krajobrazu Rafał Jaworowski

Prezes zarządu

Certyfikowany Inspektor Arborystyki (European Tree Technician EAC), certyfikowany Inspektor Drzew CID/22/2016, Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym, arborysta. Studia na kierunku architektury krajobrazu ukończył w 2011 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu broniąc pracy magisterskiej pt. „Inwentaryzacja architektoniczna i koncepcja rewaloryzacji architektoniczno – krajobrazowej Fortu Bombardierów w Nysie“. Od sierpnia 2013 r. do czerwca 2018 r. pracownik administracji samorządowej na stanowisku podinspektora ds. ochrony przyrody, zieleni miejskiej i lasów komunalnych Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie – układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Od października 2017 r. właściciel firmy Dendro Project, autor opinii dendrologicznych, w tym dotyczących statyki, waloryzacji przyrodniczych, wycen wartości odtworzeniowej drzew i krzewów, a także autor licznych inwentaryzacji dendrologicznych oraz wykonawca prac arborystycznych, w tym zabezpieczeń drzew na placu budowy.

Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i uczestnik kursów i szkoleń Instytutu Drzewa. 

Inż. Hanna Jaworowska

Członek zarządu

Członek Zarządu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Środowiska ze specjalnością klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. Od 2018 – 2022 czynnie zaangażowana w charakterze inżyniera budowy branży sanitarnej inwestycji budynków wielorodzinnych i usługowych na terenie Wrocławia i Szklarskiej Poręby. Od 2023 r. współwłaścicielka firmy RHJ Environment.