Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

RHJ ENVIRONMENT SP. Z O.O.

Oferta

Od 7 lat zajmujemy się szeroko pojętą obsługą w branży architektury krajobrazu.

Stawiamy przede wszystkim na rzetelność, terminowość i obustronny szacunek przy realizacji zleceń.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz potrzeby rynku wyszktałtowały u nas kompleksową ofertę, w skład której wchodzą:

 

 • inwentaryzacje i opinie dendrologiczne
 • projekty gospodarki drzewostanem
 • projekty ochrony drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym
 • realizacje ochrony drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym
 • inspekcje wizualne drzew pod kątem bezpieczeństwa, w tym drzew sędziwych i pomników przyrody
 • projekty nasadzeń drzew i krzewów
 • prowadzenie procedur administracyjnych w imieniu zamawiającego w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • projekty zieleni przydomowej i publicznej
 • analizy przyrodniczo-krajobrazowe
 • wyceny wartości drzew i krzewów metodą odtworzeniową
 • wyceny wartości drzew i krzewów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska
 • opinie i nadzory ornitologiczne

Usługi dendrologiczne i arborystyka

 

 

Pielęgnacja i wycinka drzew

 

 

Projektowanie zieleni przydomowej i publicznej

RHJ ENVIRONMENT SP. Z O.O.

W ramach współpracy z innymi firmami z branży ogrodniczej i arborystycznej oferujemy też:

 • diagnostykę instrumentalną drzew
 • rewitalizację mikrobiologiczną gleby i systemów korzeniowych
 • pielęgnację drzew i krzewów, w tym okazów sędziwych
 • wycinkę drzew i krzewów
 • kompleksową realizację nasadzeń drzew i krzewów
 • przesadzanie drzew i krzewów

Fachowość, wiedza i doświadczenie

Osoby zatrudnione, a także nasi podwykonawcy posiadają odpowiednie przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie w oferowanych usługach. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami mogącymi udokumentować swoje doświadczenie branżowe m.in. z arborystami ETW (European Tree Worker), Certyfikowanymi Inspektorami Drzew, geodetami i firmami ogrodniczymi z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku.

WYSOKIEJ JAKOŚCI, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Posiadamy specjalistyczny sprzęt umożliwiający szybkie i sprawne wykonanie robót terenowych, m.in. wysokościomierze leśne Nikon Forestry Pro do pomiarów parametrów drzew, dalmierze Leica Disto S910 do wykonywania precyzyjnych map terenowych, oprogramowanie CAD, świdry przyrostowe czy atestowane taśmy miernicze.

PROFESJONALIZM i NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Nasze prace realizujemy na podstawie opracowań Instytutu Drzewa, w tym w oparciu o Standardy Inspekcji i Diagnostyki Drzew, Standardy Cięcia i Pielęgnacji Drzew, stale poszerzamy naszą wiedzę w zakresie dendrologii i arborystyki poprzez uczestnictwo w wybranych szkoleniach, seminariach i kursach.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA, RZETELNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ

Oferujemy kompleksową obsługę w branży architektury krajobrazu, w szczególności w dendrologii i arborystyce, a więc dziedzinach szczególnie skupionych wokół zagadnień związanych z zielenią wysoką – drzewami i krzewami. Naszym priorytetem jest jakość, rzetelność i terminowość. Zadowolenie naszych Klientów drogą do sukcesu.

Szczegóły

Chcesz poznać szczegóły współpracy z nami?